Mówią o nas Czeska telewizja Ostrawa

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000043-wiadomosci-w-jezyku-polskim/