Wszystkie wpisy, których autorem jest Grycz

Zápis o provedení voleb do školské rady Základní školy a mateřské školy s pol.jaz. vyuč. Jana Kubisze na období 2017-2020

Základní školy a mateřské školy s pol.jaz. vyuč. Jana Kubisze ,

Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Kubisza

Hnojník

příspěvková organizace

na období 2017-2020

Datum a místo konání voleb:  16.listopadu 2017, Hnojník 6, 73953 Hnojník

 

Návrhy kandidátů oprávněných osob v abecedním pořadí:

Bednarz        Noemi
Bolek             Marian
Ćmiel             Daniel
Holesz           Stanislav
Jochymek     Richard
Jochymek     Gabina
Kluz                Dagmar
Krzywoň        Urszula
Krzywoň        Seweryn
Lipowski        Roman
Petrovská      Eva
Pieter             Zbyszek
Pieter             Jolanta
Rylko              Zuzanna
Topiarz           Barbara
Wojtyla          Tomáš

 

Návrh kandidátů z řad pedagogických pracovníků v abecedním pořadí:

Beneš            Monika
Bolek           Sabina
Chodura     Zuzanna
Klus             Adam
Kowalczyk   Olga
Wałach       Zdenka
Zagóra         Janina

Počet oprávněných voličů z řad oprávněných osob je 115  a z řad pedagogů  je 17. Voleb se zúčastnilo z řad oprávněných voličů 101 tj. 87,83% a z řad pedagogických pracovníků 17 tj. 100% zúčastněných.

Počet odevzdaných hlasovacích lístků u oprávněných voličů 101, platných 101, neplatných 0. Počet odevzdaných volebních lístků pedagogických 17, platných 17, neplatných 0.

Zvolení členové školské rady z řad oprávněných osob:

Pieter Zbyszek  Ing.

Bolek Marian Ing.

Kluz Dagmar Ing.

Náhradnici: 1. Petrovská Ewa

2. Holesz Stanislav Mudr.

Zvolení členové školské rady z řad pedagogických pracovníků:

Beneš Monika Mgr.

Chodura Zuzanna

Wałach Zdenka Mgr.

Náhradníci:

Zagóra Janina

Kowalczyk Olga

 

Volby proběhly v souladu s ustanovením volebního řádu bez jakýchkoliv nesrovnalosti.

Uroczystości w Ligotce Kameralnej

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Kubisza oraz Zbór Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Ligotce Kameralnej zorganizowała 7 maja 2018 r. obchody jubileuszu 170.urodzin patrona szkoły.

 

 

Wspomnienie Jana Kubisza

Po raz pierwszy miały one charakter kościelny, po raz pierwszy spojrzano na autora „Pamiętnika starego nauczyciela” przez pryzmat jego religijności i zaangażowania kościelnego. Po nabożeństwie, które prowadził miejscowy proboszcz ks. Bolesław Firla a kazanie głosił biskup SCEAV, ks. Tomasz Tyrlik, odbyło się seminarium w salce zborowej.

Wykładami usłużyli:
Dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, prawnuczka Jana Kubisza – „ Duchowość Poety spod Goduli”.
Ks.dr Stanisław Piętak – „ Jan Kubisz – działacz kościelny”.
Dr Stanisław Gawlik – „Jana Kubisza droga do patriotyzmu”.
Dr Józef Szymeczek – „Tło epoki pieśni ‘Płyniesz, Olzo, po dolinie’”.

W tym czasie młodzież szkolna, która wcześniej upiększyła występami część kościelną spotkania, wzięła udział w pikniku poetyckim w ogrodzie domu Jana Kubisza w Gnojniku.

Nad całością jubileuszowych obchodów czuwał dyrektor szkoły w Gnojniku, mgr Tadeusz Grycz.

Uroczystość zgromadziła część rodziny Poety, działaczy polskich w Republice Czeskiej, tych, którym leży na sercu budowanie w młodym pokoleniu duchowych fundamentów oraz zainteresowaną tematem delegację Diakonatu Eben-Ezer z Dzięgielowa: s. Lidię Gottschalk, dk. Helenę Gajdacz, poetkę, Bognę Zakolską.
tekst: dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk

 

Źródło: http://luteranie.pl/nowosci/wspomnienie_jana_kubisza,5475.html

OPOWIEDZĄ O KUBISZU, JAKIEGO NIE ZNAMY

24 stycznia minęła 170 rocznica urodzin Jana Kubisza, nauczyciela, poety, twórcy pieśni „Płyniesz Olzo”. Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Gnojniku wraz z tamtejszą Macierzą Szkolną oraz Zborem Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Ligotce Kameralnej zapraszają na uroczyste obchody tego jubileuszu. Odbędą się 7 maja.

– To będzie duże wydarzenie, choć trzeba zaznaczyć, że 170 rocznicę urodzin Jana Kubisza świętujemy przez cały rok, a jubileuszowe obchody będziemy kontynuować także w przyszłym roku, ponieważ minie wówczas dziewięćdziesiąt lat od śmierci patrona naszej szkoły – mówi Tadeusz Grycz, dyrektor Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gnojniku. Majowy termin rocznicowych obchodów pojawił się trochę przypadkowo. – Po prostu rocznica śmierci Kubisza wypada przed końcem pierwszego półrocza, a to dla każdej szkoły niezręczny termin. Dodatkowo odbywają się wówczas bale karnawałowe, po namyśle postanowiliśmy więc, że dużą imprezę zorganizujemy między majowymi świętami, gdy część szkół ma dyrektorskie wolne – stwierdza.

Obchody jubileuszu rozpoczną się w Ligotce Kameralnej 7 maja o godz. 9.00 uroczystym nabożeństwem w kościele ewangelickim. Godzinę później w sali zborowej rozpocznie się seminarium na temat działalności Kubisza jako nauczyciela, poety, społecznika, prezbitera i polskiego patrioty. Organizatorzy konferencji wystosowali zaproszenie do konsula generalnego RP w Ostrawie, liczą też na liczny udział przedstawicieli PZKO, Macierzy Szkolnej oraz innych organizacji skupionych w ramach Kongresu Polaków w RC. – Wszystkich gorąco zapraszamy, chcemy bowiem tym razem pokazać postać Kubisza w troszkę innym świetle niż zazwyczaj. Powszechnie wiadomo, że był on nauczycielem, społecznikiem, poetą czy aktorem, mało natomiast wiemy o jego działalności kościelnej jako prezbitera. Obszerny wykład na ten temat wygłosi jego prawnuczka Aleksandra Błahut-Kowalczyk – mówi Grycz.

Dr Józef Szymeczek z Uniwersytetu Ostrawskiego i zarazem wiceprezes Kongresu Polaków w RC będzie z kolei analizował twórczość Kubisza. Organizatorzy seminarium liczą również na udział historyka, Stanisława Zahradnika. – Rozmawiałem z nim i ucieszył się z zaproszenia. Zadeklarował, że jeśli tylko zdrowie i siły mu pozwolą, przyjedzie z wielką ochotą. Natomiast jeśli jego przyjazd okaże się niemożliwy, przekaże nam swoje materiały, ponieważ efektem konferencji ma być okolicznościowa broszura podobna do publikacji, jaka ukazała się na 150-lecie urodzin Kubisza. Będzie ona zawierać sporo informacji na temat patrona naszej szkoły, jakie do tej pory nie były nigdzie publikowane – stwierdza Grycz.

W czasie, gdy dorośli miłośnicy i znawcy historii Śląska Cieszyńskiego będą w sali zborowej słuchać naukowych wykładów, gnojniccy uczniowie spotkają się w Domu PZKO w Ligotce Kameralnej z działaczami tamtejszego obwodu PZKO. O godz. 11.30 w ogrodzie domu Jana Kubisza rozpocznie się również piknik poetycki z Ewą Furtek.

– W jego trakcie młodzież zapozna się z niektórymi pamiątkami po Kubiszu, natomiast nie zwiedzimy samego domu, ponieważ akurat trwa w nim remont – mówi Grycz, dodając, że w tym samym czasie uczniowie klas pierwszego stopnia wraz z przedszkolakami będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez śląskich animatorów, którzy przyjadą do Gnojnika z Rybnika. 

 

 

 

http://glos.live/Kultura/detail/Opowiedza_o_Kubiszu_jakiego_nie_znamy/0