Archiwa kategorii: Dokumenty

Talent regionu

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,

Třinecké železárny se zajímají o to, jakým směrem se ubírají životy nadaných žáků a studentů, kteří byli v průběhu let 2004 až 2016 oceněni naší firmou jako Talent regionu. Protože na většinu z oceněných nemáme žádný kontakt, chceme Vás požádat o pomoc.

Vytvořili jsme dotazník, který najdete na odkazu: http://www4.trz.cz/talent

Bylo by možné, abyste tento odkaz umístili na webových stránkách Vašich škol? Event. pokud je ve Vašich možnostech tyto žáky nějakým způsobem kontaktovat, můžete to prosím udělat?
Jsme připraveni uhradit vám vzniklé náklady a popřípadě Vám také poslat seznam oceněných z Vašich škol za konkrétní roky.

Děkujeme Vám za pomoc a těšíme se na Vás při oceňování dalších mladých talentů.

S pozdravem

Mgr. Dana Holubcová
Personální marketing
Třinecké železárny, a.s.

kontakt: 558 532 188
dana.holubcova@trz.cz

Mapy vzdělávání – projekt

Třinec, Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Vělopolí, Vendryně

O projektu

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky, které jsou nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území, a to na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území. Plán je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje předškolní a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Link: http://trinec.mapy-vzdelavani.cz/

Cíl projektu

Místní akční plán usiluje o zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podporuje spolupráci zřizovatelů vzdělávacích zařízení, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To s sebou přináší společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Stěžejní je přitom funkční spolupráce zřizovatelů škol a dalších vzdělávacích zařízení, škol a ostatních poskytovatelů vzdělávání, žáků a rodičů.