Zápis o provedení voleb do školské rady Základní školy a mateřské školy s pol.jaz. vyuč. Jana Kubisze na období 2017-2020

Základní školy a mateřské školy s pol.jaz. vyuč. Jana Kubisze ,

Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Kubisza

Hnojník

příspěvková organizace

na období 2017-2020

Datum a místo konání voleb:  16.listopadu 2017, Hnojník 6, 73953 Hnojník

 

Návrhy kandidátů oprávněných osob v abecedním pořadí:

Bednarz        Noemi
Bolek             Marian
Ćmiel             Daniel
Holesz           Stanislav
Jochymek     Richard
Jochymek     Gabina
Kluz                Dagmar
Krzywoň        Urszula
Krzywoň        Seweryn
Lipowski        Roman
Petrovská      Eva
Pieter             Zbyszek
Pieter             Jolanta
Rylko              Zuzanna
Topiarz           Barbara
Wojtyla          Tomáš

 

Návrh kandidátů z řad pedagogických pracovníků v abecedním pořadí:

Beneš            Monika
Bolek           Sabina
Chodura     Zuzanna
Klus             Adam
Kowalczyk   Olga
Wałach       Zdenka
Zagóra         Janina

Počet oprávněných voličů z řad oprávněných osob je 115  a z řad pedagogů  je 17. Voleb se zúčastnilo z řad oprávněných voličů 101 tj. 87,83% a z řad pedagogických pracovníků 17 tj. 100% zúčastněných.

Počet odevzdaných hlasovacích lístků u oprávněných voličů 101, platných 101, neplatných 0. Počet odevzdaných volebních lístků pedagogických 17, platných 17, neplatných 0.

Zvolení členové školské rady z řad oprávněných osob:

Pieter Zbyszek  Ing.

Bolek Marian Ing.

Kluz Dagmar Ing.

Náhradnici: 1. Petrovská Ewa

2. Holesz Stanislav Mudr.

Zvolení členové školské rady z řad pedagogických pracovníků:

Beneš Monika Mgr.

Chodura Zuzanna

Wałach Zdenka Mgr.

Náhradníci:

Zagóra Janina

Kowalczyk Olga

 

Volby proběhly v souladu s ustanovením volebního řádu bez jakýchkoliv nesrovnalosti.

Dodaj komentarz