Grono nauczycielskie

mgr Tadeusz Grycz
dyrektor szkoły
mgr Grażyna Sikora
wicedyrektor szkoły
mgr Zdenka Walach
wychowawca klasy 1.
mgr Renata Cymorek
wychowawca klasy 2.
mgr Joanna Szpyrc
wychowawca klasy 3.
mgr Janina Zagóra
wychowawca klasy 4.
profilaktyk szkoły
mgr Sabina Bolek
wychowawca klasy 5.
mgr Adam Klus
wychowawca klasy 6.
historia, geografia, WF
mgr Naděžda Siedlaczek
wychowawca klasy 7.
j.czeski, wychowanie muzyczne
mgr Monika Beneš
wychowawca klasy 8.
doradca do spraw wychowawczych
i zawodowych, biologia, chemia,
informatyka, nauka o przyrodzie
Bc. Krzysztof Kosmala
wychowawca klasy 9.
j.angielski, j.niemiecki
PhDr. Anna Pomykacz, Ph.D.
j. polski, nauka obywatelska
Koordynator Przystanku Historia IPN na Zaolziu
inż. Danuta Ryłko
matematyka, fizyka
Jolanta Lasota
kierowniczka świetlicy szkolnej
mgr Bożena Cienciała
wychowawczyni świetlicy szkolnej
Irena Cicha
kierowniczka kuchni szkolnej
Marcela Plintová
tercjan
Halina Smoloń
kierowniczka przedszkola
Bc. Olga Kowalczyk
nauczycielka przedszkola
Zuzana Chodura
nauczycielka przedszkola
Krystyna Nowok
nauczycielka przedszkola
Lenka Molin
sprzątaczka przedszkola