Grono nauczycielskie

mgr Tadeusz Grycz
dyrektor szkoły
mgr Grażyna Sikora
wicedyrektor szkoły
mgr Zdenka Walach
wychowawca klasy 1.
mgr Renata Cymorek
wychowawca klasy 2.
mgr Helena Szturc
wychowawca klasy 3.
mgr Janina Niemiec
wychowawca klasy 4.
mgr Janina Zagóra
wychowawca klasy 5.
profilaktyk szkoły
Bc. Krzysztof Kosmala
wychowawca klasy 6.
j.angielski, j. niemiecki
mgr Adam Klus
wychowawca klasy 7.
historia, geografia, WF
mgr Naděžda Siedlaczek
wychowawca klasy 8.
j.czeski, wychowanie muzyczne
mgr Monika Beneš
wychowawca klasy 9.
doradca do spraw wychowawczych
i zawodowych, biologia, chemia,
informatyka, nauka o przyrodzie
PhDr. Anna Pomykacz, Ph.D.
j. polski, nauka obywatelska
Koordynator Przystanku Historia IPN na Zaolziu
mgr Joanna Szpyrc
matematyka, fizyka, wychowanie muzyczne
Jolanta Lasota
kierowniczka świetlicy szkolnej
mgr Bożena Cienciała
wychowawczyni świetlicy szkolnej
Eva Petrovská
asystent szkoły
Maryla Szymczysko
wychowawczyni świetlicy szkolnej,
asystent świetlicy szkolnej
Irena Cicha
kierowniczka kuchni szkolnej
Marcela Plintová
tercjan
Halina Smoloń
kierowniczka przedszkola
Bc. Olga Kowalczyk
nauczycielka przedszkola
Zuzana Chodura
nauczycielka przedszkola
Krystyna Nowok
nauczycielka przedszkola
Lenka Molin
asystent przedszkola