Przedszkole

Przedszkole im. Jana Kubisza
Hnojník 446
739 53 Hnojník
tel.: +420 607 291 731
e-mail: przedszkole@godula.cz,
przedszkolegnojnik@seznam.cz
Przedszkole jest czynne tylko w dniach nauki w szkole,
w godzinach od 6,30 do 16,30.
mapa

Dodaj komentarz