Rozkłady lekcji I. stopnia

Rozkłady lekcji I. stopnia obowiązujące dla roku szkolnego 2018/2019

klasa 1.

klasa 2.

klasa 3.

klasa 4.

klasa 5.